Budget 2021

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2021

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2021                                                                            Budget 2020

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.400,00                              7.400,00

Gebyr PBS opkrævning                                             600,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            30.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  3.000,00                              3.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              4.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                     500.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   2.000,00                              2.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                            0,00                                      0.00

Vej vedligehold                                                       3.000,00                              3.000,00   

Drift henlæggelser                                               18.000,00                            18.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          143.800,00                            143.800,0                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +         17.200,00                   +      17.200,00

Balance 2020

                   
Balance 2021                
Aktiver:                  
Indestående i bank      356.291,58          
Kontant Kasse     728,00          
Vejfond       383.935,69          
I alt       740.955,27          
Passiver:                  
Egenkapital primo     644.678,11          
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:    
Skyldig omkost.     150,00          
Årets resultat     46.127,16          
I alt           740.955,27          
            Revisor      
  Formand                
            Revisor      
  Kasserer                
                   
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse  
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i   
  øvrigt intet at bemærke            

Regnskab 2020

Årsregnskab 2020          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2020      REGNSKAB 2019
Kontingenter     161.000,00     161.000,00
Renter       -101,80      
               
Dif. Kontant kassen     0,03     -0,10
Indtægter i alt     160.898,23     160.999,90
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     7.348,17     7.141,94
Gebyr PBS  opkrævning   563,77     566,16
Gebyr bank     262,00     300,00
Vinter vedligehold     0,00     2.000,00
Sommer vedligehold   39.115,70     27.267,59
Juletræsbelysning     180,00     610,30
Legeplads     7.325,00     0,00
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     493,50     979,00
Vejfest       0,00     995,00
Bestyrelses udgifter     1.375,50     1.706,62
Honorar       4.000,00     4.000,00
Generalforsamling     0,00     277,75
Nyanskaffelser     0,00     0,00
Div. Udgifter      2.135,62     1.670,90
HUS       32,85     0,00
Div. Vedligehold     21.416,40     0,00
Projekter       0,00     0,00
Vej vedligehold     0,00     0,00
Udgifter i alt        84.248,51     47.515,26
               
Årets resultat i alt     76.649,72     113.484,64
Vej fond       -50.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     26.649,72     63.484,64
               

Budget 2020

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2020

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2019                                                                            Budget 2020

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.000,00                              7.400,00

Gebyr PBS opkrævning                                             650,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            30.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  5.000,00                              3.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              4.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                 1.000.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   1.000,00                              2.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                    1.000,00                                      0.00

Vej vedligehold                                                       5.000,00                              3.000,00   

Drift henlæggelser                                               18.000,00                            18.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          147.950,00                            143.800,0                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +         13.050,00                   +      17.200,00

 

 

                                                                           

Balance 2019

        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2019              
Aktiver:                
Indestående i bank      282.255,39        
Kontant Kasse     773,00        
Vejfond       285.000,00        
I alt       568.028,39        
Passiver:                
Egenkapital primo     454.543,75        
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:  
Skyldig omkost.     0,00        
Årets resultat     63.484,64        
I alt           568.028,39        
            Revisor    
  Formand              
            Revisor    
  Kasserer              
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          
                 

Regnskab 2019

Årsregnskab 2019          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2018      REGNSKAB 2019
Kontingenter     161.000,00     161.000,00
Renter              
               
Dif. Kontant kassen     1,25     -0,10
Indtægter i alt     161.001,25     160.999,90
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     6.910,79     7.141,94
Gebyr PBS  opkrævning   557,93     566,16
Gebyr bank     300,00     300,00
Vinter vedligehold     0,00     2.000,00
Sommer vedligehold   25.287,90     27.267,59
Juletræsbelysning     743,90     610,30
Legeplads     5.000,00     0,00
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     933,00     979,00
Vejfest       3.493,96     995,00
Bestyrelses udgifter     1.894,82     1.706,62
Honorar       4.000,00     4.000,00
Generalforsamling     144,70     277,75
Nyanskaffelser     -429,00     0,00
Div. Udgifter      457,14     1.670,90
HUS       0,00     0,00
Div. Vedligehold     2.353,93     0,00
Projekter       35.625,00     0,00
Vej vedligehold     0,00     0,00
Udgifter i alt        87.274,07     47.515,26
               
Årets resultat i alt     73.727,18     113.484,64
Vej fond       -50.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     23.727,18     63.484,64
               

Budget 2019

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2019

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2019                                                                            Budget 2018

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.000,00                              6.800,00

Gebyr PBS opkrævning                                             650,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            33.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  5.000,00                              5.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                 1.000.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   1.000,00                              5.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                    1.000,00                            15.000.00

Vej vedligehold                                                       5.000,00                              3.000,00

Drift henlæggelser                                               18.000,00                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                         50.000,00o

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          147.950,00                         155.200,00                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +              .050,00                      +      5.800,00

 

 

                                                                           

Balance 2018

        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2018              
Aktiver:                
Indestående i bank      219.425,45        
Kontant Kasse     805,00        
Vejfond       235.000,00        
I alt       455.230,45        

 

 

Passiver:

               
Egenkapital primo     380.816,57        
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:  
Skyldig omkost.     686,70        
Årets resultat     23.727,18        
I alt           455.230,45        
            Revisor    
  Formand              
            Revisor    
  Kasserer              
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          
                 
                 
                 
                 

Regnskab 2018

Årsregnskab 2018          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2018      REGNSKAB 2017
Kontingenter     161.000,00     161.000,00
Renter              
               
Dif. Kontant kassen     1,25     0,42
Indtægter i alt     161.001,25     161.000,42
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     6.910,79     6.748,84
Gebyr PBS  opkrævning   557,93     565,50
Gebyr bank     300,00     300,00
Vinter vedligehold     0,00     2.556,54
Sommer vedligehold   25.287,90     32.830,93
Juletræsbelysning     743,90     552,35
Legeplads     5.000,00     3.689,63
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     933,00     261,00
Vejfest       3.493,96     5.281,32
Bestyrelses udgifter   1.894,82     2.701,30
Honorar       4.000,00     4.000,00
Generalforsamling     144,70     229,00
Nyanskaffelser     -429,00     8.453,20
Div. Udgifter      457,14     554,95
HUS       0,00     43,80
Div. Vedligehold     2.353,93     0,00
Projekter       35.625,00     3.700,00
Vej vedligehold     0,00     0,00
Udgifter i alt        87.274,07     72.468,36
               
Årets resultat i alt     73.727,18     88.532,06
Vej fond       -50.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     23.727,18     38.532,06
               

Budget 2018

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2018

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2017                                       Budget 2018

 

Kontingenter                                               161.000,00                                          161.000,00

Renter bank                                                           0,00                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.600,00                                              6.800,00

Gebyr PBS opkrævning                                      650,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.000,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            33.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                               1000,00

Legeplads                                                     10.000,00                                              5.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.500,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                       5.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                               4.000,00                                              4.000,00

Generalforsamling                                         1.000.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              1.000,00

Div. Udgifter                                                   1.000,00                                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              5.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         1.000,00                                            15.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       18.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                          50.000,00o

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             155.550,00                                          155.200,00      

Budgetteret resultat:                             +    5.450,00                                      +      5.800,00

 

 

                                                              

Balance 2017

        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2017              
Aktiver:                
Indestående i bank      195.559,07        
Kontant Kasse     257,50        
Vejfond       185.000,00        
I alt       380.816,57        
Passiver:                
Egenkapital primo     292.284,51        
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:  
Skyldig omkost.              
Årets resultat     38.532,06        
I alt           380.816,57        
            Revisor    
  Formand              
            Revisor    
  Kasserer              
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          

Regnskab 2017

Årsregnskab 2017      
           
INDTÆGTER   REGNSKAB 2016   REGNSKAB 2017
Kontingenter   161.000,00   161.000,00
Renter          
           
Dif. Kontkasen   -0,05   0,42
Indtægter i alt   160.999,95   161.000,42
           
UDGIFTER        
Diverse forsikringer   6.592,77   6.748,84
Gebyr PBS  opkrævning 635,64   565,50
Gebyr bank   265,00   300,00
Vinter vedligehold   1.359,51   2.556,54
Sommer vedligehold 30.793,10   32.830,93
Juletræsbelysning   622,60   552,35
Legeplads   15.405,11   3.689,63
Medlemsmøde/temaaften 0,00   0,00
Kontorhold   1.714,95   261,00
Vejfest     14.714,85   5.281,32
Bestyrelses udgifter 3.766,81   2.701,30
Honorar     4.000,00   4.000,00
Generalforsamling   1.181,30   229,00
Nyanskaffelser   5.447,90   8.453,20
Div. Udgifter    612,85   554,95
HUS     994,15   43,80
Div. Vedligehold       0,00
Projekter     8.290,00   3.700,00
Vej vedligehold   9.689,50   0,00
Udgifter i alt   106.086,04   72.468,36
           
Årets resultat i alt   54.913,91   88.532,06
Vej fond     -50.000,00   -50.000,00
Årets resultat netto   4.913,91   38.532,06

Budget 2017

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2017

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2017                                       Budget 2016

 

Kontingenter                                               161.000,00                                               161.000

Renter bank                                                           0,00                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.600,00                                              6.500,00

Gebyr PBS opkrævning                                      650,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.000,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            30.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                                 500,00

Legeplads                                                     10.000,00                                              6.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.500,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                            12.000,00

Bestyrelses udgifter                                       5.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                  4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                           

Generalforsamling                                         1.000.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              5.000,00

Div. Udgifter                                                   1.000,00                                              2.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              3.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         1.000,00                                            10.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       18.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             155.550,00                                          156.400,00      

Budgetteret resultat:                             +    5.450,00                                      +      4.600,00